Thứ ba, 28/1/2020

Năm 2013 >Công báo số 09 (09/8/2013)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
25/7/2013

Số 09

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai

2
26/7/2013

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã được nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

55
30/7/2013

Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

61
31/7/2013

Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2013-2014

79
31/7/2013

Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm chi cán bộ quản lý của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

81
8/7/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SI MA CAI

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của UBND huyện Si Ma Cai về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2011-2016

83
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online