Chủ nhật, 26/1/2020

Năm 2013 >Công báo số 08 (07/8/2013)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
12/7/2013

Số 08  

                                                        MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm; điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Lào Cai

3
19/7/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai

77
19/7/2013

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai

90
19/7/2013

Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ra, vào bến, bãi tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai

92
19/7/2013

Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lào Cai

95
19/7/2013

Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai

97
19/7/2013

Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai

100
22/7/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

103
22/7/2013

Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2013

107
22/7/2013

Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012

135
22/7/2013

Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2012

 

137
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online