Thứ ba, 28/1/2020

Năm 2013 >Công báo số 05 (28/3/2013)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
28/3/2013

Số 05

MỤC LỤC

 PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
0
28/12/2012

Quyết định số 72/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai

3
1/2/2013

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

19
7/2/2013

Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

26
10/2/2013

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

34
19/3/2013

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

36
28/3/2013

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN

0
31/12/2012

Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn

50
28/3/2013

 PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

0
14/3/2013

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ cho học sinh, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai, giai đoạn 2013 - 2015

56
14/3/2013

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lào Cai Khóa IV, nhiệm kỳ 2011-2016

60
28/3/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

0
6/2/2012

Quyết định số 374/QĐ-UBND của UBND tỉnh bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/9/2012

61
6/2/2012

Quyết định số 376/QĐ-UBND của UBND tỉnh Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật do UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 30/9/2012 hết hiệu lực thi hành 

65
5/3/2013

Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc triển khai phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

69
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online