Thứ tư, 29/1/2020

Năm 2013 >Công báo số 03 (28/01/2013)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
28/1/2013

 

 

Số 03

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

0
25/12/2012

Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Lào Cai

3
26/12/2012

Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý giảng viên kiêm chức tỉnh Lào Cai

25
26/12/2012

Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, chế độ miễn giảm, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai; kinh phí hoạt động, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác cai nghiện tại cộng đồng, trên địa bàn tỉnh Lào Cai

32
27/12/2012

Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lào Cai

40
28/12/2012

Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc đánh giá công chức tỉnh Lào Cai

53
28/12/2012

Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biển, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

75
28/12/2012

Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

81
28/12/2012

Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, dơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai

86
28/12/2012

Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai

95
28/12/2012

Quyết định số 70/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định tổ chức quản lý, khai thác và mức hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên các công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai

110
28/1/2013

HĐND THÀNH PHỐ LÀO CAI

0
24/12/2012

Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về cơ chế hỗ trợ xây dựng giao thông nông thôn vùng cao xã Tả Phời thành phố Lào Cai

122
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online