Thứ ba, 28/1/2020

Năm 2012 >Công báo số 01 (12/01/2012)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
16/12/2011

Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2011; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2012

3
16/12/2011

Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về quyết toán ngân sách địa phương năm 2010

47
16/12/2011

Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

49
16/12/2011

Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

52
16/12/2011

Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của HĐND tinh Quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

55
16/12/2011

Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung chế độ chính sách đối với Công an xã và Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai

58
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online