Thứ tư, 22/1/2020

Năm 2011 >Công báo số 14 (22/12/2011)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
28/10/2011

Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015

3
28/10/2011

Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015

11
16/11/2011

Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Xây dựng Hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

20
21/11/2011

Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định về lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức tỉnh Lào Cai

27
21/11/2011

Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 3 bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động, Thương binh và Xã  hội tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND tỉnh Lào Cai

39
23/11/2011

Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về phong trào thi đua “Thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015”

41
30/11/2011

Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Lào Cai

47
1/12/2011

Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y tỉnh Lào Cai

49
12/12/2011

Quyếtđịnh số 48/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh đổi tên và ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Lào Cai

55
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online