Thứ tư, 29/1/2020

Năm 2007 >Công báo số 14 (20/9/2007)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
22/8/2007

Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Qui định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.  

3
22/8/2007

Quyết định số 65/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Qui chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

11
7/9/2007

Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

20
11/9/2007

Quyết định số 67/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh Lào Cai.

 

28
18/7/2007

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn thoả thuận của thường trực HĐND huyện với UBND huyện Văn Bàn giữa 2 kỳ họp 

38
18/7/2007

Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006 

50
18/7/2007

Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Chuyển kết dư ngân sách năm 2006 sang thu ngân sách năm 2007

55
18/7/2007

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển KT – XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển KT – XH 6 tháng cuối năm 2007.

57
16/8/2007

Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc ban hành chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

61
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online