Thứ tư, 29/1/2020

Năm 2007 >Công báo số 08 (10/8/2007)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
10/7/2007

Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai

3
11/7/2007

Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của hệ thống Kiểm lâm tỉnh Lào Cai

17
23/7/2007

Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định một số điểm thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

25
24/7/2007

Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc chuyển việc thu phí sang bán vé dịch vụ tham quan tại điểm du lịch Cát Cát - huyện Sa Pa

43
27/6/2007

Chỉ thị số 08/2007/CT - UBND của UBND huyện Bảo Thắng về việc xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Bảo Thắng năm 2008.

45
3/7/2007

Chỉ thị số 09/2007/CT - UBND của UBND huyện Bát Xát về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính Phủ “ Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký” trên địa bàn huyện.

52
17/7/2007

Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2007.

54
17/7/2007

Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006.

57
17/7/2007

Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007.

58
17/7/2007

Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2006-2010 huyện Bắc Hà.

64
17/7/2007

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc thông qua phương án quy hoạch đặt tên đường phố Trung tâm thị trấn Bắc Hà và các vùng phụ cận.

78
17/7/2007

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu, kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2007 và giao kế hoạch hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn chương trình 135 năm 2006 chuyển sang năm 2007.

82
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online