Thứ ba, 28/1/2020

Năm 2010 >Công báo số 13 (02/11/2010)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
13/9/2010

Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

3
21/9/2010

Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lào Cai tổ chức, phối hợp tổ chức và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

25
22/9/2010

Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lào Cai 

35
30/9/2010

Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh Lào Cai 

39
5/10/2010

Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

43
5/10/2010

Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

50
5/10/2010

Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý và khai thác sử dụng Mạng thông tin tỉnh Lào Cai 

68
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online