Thứ tư, 22/1/2020

Năm 2010 >Công báo số 06 (14/5/2010)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
2/3/2010

Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định điều kiện và phạm vi hoạt động vận chuyển của xe thô sơ, xe gắn máy hai bánh, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự tại tỉnh Lào Cai 

3
12/3/2010

Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

11
13/4/2010

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

20
19/4/2010

Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai, ban hành kèm theo Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 của UBND tỉnh Lào Cai

22
12/4/2010
Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của UBND tỉnh  về việc Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng – vật nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai
24
25/3/2010
Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Văn Bàn
27
25/3/2010
Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công Thương huyện Văn Bàn
33
25/3/2010
Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Bàn
39
25/3/2010
Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Văn Bàn
 
44
25/3/2010
Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn  về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Văn Bàn
 
50
25/3/2010
Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn  về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Văn Bàn
54
25/3/2010

Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn  về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Bàn

57
25/3/2010
Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của UBND huyện Văn Bàn  về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn
 
62
8/2/2010
Chỉ thị số  01/2010/CT-UBND  của UBND huyện Văn Bàn Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010
68
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online