Thứ tư, 29/1/2020

Năm 2010 >Công báo số 05 (12/3/2010)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
25/12/2009
Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh  về việc Ban hành giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
3
25/12/2009
Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh  về việc sửa đổi một số điều quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh Lào Cai
6
29/12/2009
Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh  về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
8
4/12/2010
Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh  về việc Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Lào Cai
 
 
15
31/12/2009
Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh  về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai
22
2/2/2010
Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh  về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với Trường Chuyên nghiệp, Trung tâm ngoại ngữ - tin học trên địa bàn tỉnh Lào Cai
29
15/1/2010
Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của UBND tỉnh  về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010
38
25/12/2009
Nghị quyết số  15/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn kết quả thực hiện năm 2009, định hướng năm 2010 mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn NQQH thành phố Lào Cai
56
15/1/2010
Quyết định số 98/QĐ-UBND của UBND tỉnh  về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2010
65
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online