Thứ tư, 29/1/2020

Năm 2009 >Công báo số 11 (04/9/2009)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
29/7/2009

Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bổ sung vào diện hưởng phụ cấp và quy định mức phụ cấp đối với chức danh Trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

3
20/8/2009

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

5
21/8/2009

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

8
27/7/2009

Chỉ thị số 03/2009/CT-UBND của UBND tỉnh về việc ngầm hoá hệ thống mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

26
18/8/2009

Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc Ban hành bản quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và xây dựng công trình trong các khu quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Bát Xát 

32
22/7/2009

Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc bổ sung thực hiện cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị trên địa bàn  thành phố giai đoạn 2009-2011. 

44
22/7/2009

Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung mục tiêu và cơ chế hỗ trợ phát triển KT-XH và giảm nghèo bền vững 2 xã Tả Phời, Hợp Thành giai đoạn 2008-2010. 

46
14/7/2009

Quyết định số 653/2009/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành quy chế về việc thực hiện quy hoạch, di chuyển, sắp xếp các cơ sở sản xuất Tiểu thủ công nghiệp và quản lý các cụm Tiểu thủ công nghiệp tập trung trên địa bàn Thành phố Lào Cai. 

49
24/8/2009

Quyết định số 2617/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Lào Cai đến năm 2020 

59
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online