Thứ năm, 2/4/2020

Năm 2009 >Công báo số 01 (09/01/2009)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
15/12/2008

Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển năm 2009 

3
15/12/2008

Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 

19
15/12/2008

Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2009 

21
25/11/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai 

35
2/12/2008

Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

44
10/12/2008

Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

57
25/11/2008

Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND của UBND tỉnh về việc  Tăng cường thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Lào Cai

61
8/12/2008

Quyết định số 859/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc Ban hành Quy chế hoạt động và bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Lào Cai 

66
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online