Thứ năm, 2/4/2020

Năm 2009 > Công báo số 10 (30/7/2009)
 

Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn mục tiêu hỗ trợ Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2010.

File đính kèm

    CÁC TIN KHÁC
   

Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê duyệt việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển KT - XH, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2009 tỉnh Lào Cai. 

   

Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT - XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009. 

   

Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn; bổ sung vào diện hưởng phụ cấp và quy định mức phụ cấp đối với chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

   

Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Chính sách hỗ trợ công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2015. 

   

Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn mục tiêu hỗ trợ Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2010. 

   

Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, Cổng thông tin điện tử và bản tin do các cơ quan thuộc tỉnh Lào Cai quản lý.  

[  Trang chủ ]
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online