Thứ ba, 21/1/2020

Năm 2008 > Công báo số 10 (10/7/2008)
 

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Gọi tắt là chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

File đính kèm

    CÁC TIN KHÁC
   

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về giá thu một phần viện phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

   

Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị của Lào Cai, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, đơn vị của Lào Cai tổ chức, phối hợp tổ chức và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

   

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 “Quy định về đầu tư kiên cố hoá đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai” ban hành kèm theo Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND ngày 28/6/2006 của UBND tỉnh Lào Cai. 

   

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quản lý đầu tư, thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Gọi tắt là chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

[  Trang chủ ]
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online